J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Non Teaching Staffs

shankar J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Sankar Lal Karn

9842827120

Murari Prasad Upadhyay

Murari Prasad Upadhyay

Email :muraripadhyaya123@gmail.com

Krishna Kumar Upadhyay J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Krishna Kumar Upadhyay

Email :krishnaupadhyay.kku@gmail.com

jay J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Jay Prakash Chaudhary

Ranjana Devi Mahato J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Ranjana Devi Mahato

Babita Chaudhary J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Babita Chaudhary

Amod Kumar Lal Karn J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Amod Kumar Lal Karn

sujit J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Sujit Kumar Chaudhary

9842824192

yub J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Yubraj Bhattrai

Binod Kumar Chaudhary J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Binod Kumar Chaudhary

Krishna Bahadur Thakuri J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Krishna Bahadur Thakuri

Ram Naryan Sah J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Ram Naryan Sah

Laxmi Devi Karn J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Laxmi Devi Karn

Showati Lal Paswan J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Showati Lal Paswan

Dilip Jha

Dilip Jha

Prem Kanth Chaudhary J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Prem Kant Chaudhary

Rajdev Ram

Rajdev Ram

Bhakta Bahadur Shrestha

Bhakta Bahadur Shrestha

jeety J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Jiteay Mestar

muna J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Muni Devi Mestar

J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Madhesh Province, Lahan-10, Siraha
Phone: 033-563252, 033-564807
Email: jsmmc2012@gmail.com
Home
Menu
Contact