Campus Notices

image
 • image

  छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना

 • image

  One Day Programme on Disaster Risk Reduction & Climate Change Adaption

 • image

  A Workshop on Dissertation Writing 2080/02/22 & 23

 • image

  Re-Open BICTE2079/80 Entrance form……..

 • image

  B.Sc. भर्ना २०७९ प्रवेश परीक्षाका लागी आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

 • image

  Admission Open in B.Ed

 • image

  स्नातक तह प्रथम वर्षको नयाँ भर्ना खुल्ला २०७९

 • image

  Youth Awareness Program, Blood for Nepal

 • image

  मौका परीक्षाको परीक्षा फाराम भर्ने सूचना |

 • image

  Class 11 Exam Schedule

 • image

  MEd First Semester Exam Schedule

 • image

  Notice

 • image

  Notice for B.Sc. 4th yr Students

 • image

  एम एड चौथो सत्रान्तको परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

 • image

  Revised Examination Schedule : 4 yrs Bachelor Level 1st year-2078

 • image

  कक्षा ११ को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

 • image

  Notice for M.Ed. 2nd semester Student

 • image

  Online class notice for Bachelor First Year (Academic Year 2078/079)

 • image

  २०७८/७९ भर्ना सम्बन्धी सुचना

 • image

  M.ed चौथो सेमेस्टरको नियमित तथा आंशिक परीक्षामा सम्बन्धी सुचना!

 • image

  आन्‍तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्‍बन्धी सूचना!

 • image

  Notice for final Project Work Report BBS 4th Year 2078

 • image

  तमु ल्होसारको सार्वजनिक विदा बारे सुचना

 • image

  MBS 3rd semester को कक्षा सञ्‍चालन सम्बन्धमा

 • image

  अतिरिक्त विभागद्वारा सञ्‍चालन हुने खेलकुद बारे सुचना

 • image

  स्नातक प्रथम वर्षको परिक्षा आवेदन फारम सम्बन्धी सुचना

 • image

  रजिष्‍ट्रशन फारम भर्ने सम्बन्धी सुचना

 • image

  कक्षा १२ को परीक्षा फारम आवेदन सम्बन्धी सुचना !

 • image

  कक्षा १२ को ग्रड वृद्धि परिक्षा सम्बन्धी सुचना !

 • image

  आन्तरिक परिक्षा सम्बन्धी सुचना !

 • image

  English Language Classes सम्बन्धी सुचना !

 • image

  आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

 • image

  कोरोना बोरुद्धको खोप लगाउने बारे सुचना

 • image

  staff meeting notice

 • image

  Staff Meeting Notice

 • image

  MBS Forth Semester Final Internal Exam Notice -2078

 • image

  MBS Forth Semester Exam form notice – 2078

 • image

  नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

 • image

  Exam form Notice : M.Ed. Second Semester 2078

 • image

  Exam form Notice : Bachelor Third Year 2078 (3 Year B.A. Regular, 3 Year B.Ed. & BBS Partial)

 • image

  Exam form Notice : Bachelor Forth Year 2078

 • image

  पठनपाठन सम्बन्धी सूचना !

 • image

  कोरोना भाइरस विरद्ध खोप लगाउने सूचना !

 • image

  Accountant Officer Result

 • image

  Admission notice for MBS CMAT – 2021 exam passed students.

 • image

  Generic Training Program for Teachers – 2078-079

 • image

  MBS CMAT – 2021 Exam Result. (Roll No. KMCS-0031 To KMCS-0046)

 • image

  MBS CMAT – 2021 Exam result. (Roll No. KMCS-0001 To KMCS-0030)

 • image

  Re-notice for registration form.

 • image

  MBS second semester exam from notice

 • image

  Class 11 phaseout notice.

 • image

  Syllabus of Account officer written exam – 2078

 • image

  Vacancy Announcement notice for Account officer.

 • image

  COVID-19 Vaccine notice for Teaching & Non-Teaching Staffs.

 • image

  Admission notice for Bachelor Third year students

 • image

  Entrance Exam notice for M.Ed. and MBS. 2077-078

 • image

  Staff Meeting Notice

 • image

  बिहानी सत्रको पठनपाठन स्थागित सम्बन्धी सूचना !

 • image

  २०७७ सालमा सञ्चालन हुने स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारम सम्बन्धी सूचना !

 • image

  Vacancy Announcement

 • image

  Admission notice for Bachelor Level Program. (BA, B.Ed, & BBS)

 • image

  Exam form notice for MBS first semester. Exam Year 2077

 • image

  Exam form notice for M.Ed. First Semester. Exam year 2077

 • image

  Exam Schedule : Master’s Level First Year – 2076

 • image

  ३ वर्षे र ४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन सम्बन्धी सूचना !

 • image

  ४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्ष (बि.एड्. र बि.बि.एस) नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुको आवेदन फारम भर्न छुट भएका विद्यार्थीहरुका लागि सूचना !

 • image

  स्नातकोत्तर तह चौथो सेमेस्टरको २०७६ सालको लागि परीक्षा फारम सम्बन्धी सूचना

 • image

  प्रशासनिक तथा सम्पूर्ण कार्यहरु बन्द रहने सूचना

 • image

  नियमित प्रशासनीक सेवा सम्बन्धी सूचना

 • image

  स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूका लागि Online Class सम्बन्धि सूचना !

 • image

  नयाँ वर्ष २०७७ को शभकामना

 • image

  Notice About Holiday

 • image

  M.Ed. Second Semester Internal Exam Schedule – 2076

 • image

  M.Ed. Second Semester Exam form Notice – 2076 (2020)

 • image

  Admission notice for M.Ed. & M.B.S. first semester students – 2076 (2020)

 • image

  स्नातक तह ४ वर्षे र ३ वर्षे तेस्रो वर्षको मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

 • image

  २०७७ सालमा सञ्चालन हुने कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका

 • image

  २०६५ साल देखिका विद्यार्थीले यस पटकको प्लस टु परीक्षा दिन पाउने बारेको सूचना

 • image

  Notice About ECA

 • image

  Faculty of Education(TU) has extended the deadline of M.Ed. Entrance Exam form-2076

 • image

  २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना !

 • image

  व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत तह (एम.वि.एस.) दोस्रो र चौँथो सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फारम सम्बन्धी सूचना!

 • image

  Notice About Winter Vacation

 • image

  Notice About Winter Vacation

 • image

  Notice About Staff Meeting

 • image

  BBS First Year Exam Form Fill Up Date Extended

 • image

  BBS First Year Exam Routine 2075/76

 • image

  BBS 4th Year Exam Form Submission Notice 2076

 • image

  यस क्याम्पसमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाइ स्वागत कार्यक्रम

 • image

  स्नातक तह प्रथम वर्ष २०७६ को परीक्षा फारम भर्ने जरुरी सूचना

 • image

  विषेश माैका परीक्षा सम्बन्धि जरुरी सूचना

 • image

  Exam Schedule of Bachelor’s Second Year 2076

 • image

  सार्वजनिक विदा

 • image

  एम एड प्रथम वर्ष २०७५ को परीक्षा तालिका

 • image

  वोलपत्र आह्वान

 • image

  Exam Schedule of One Year B.Ed. 2075/076

 • image

  Exam Schedule of One Year B.Ed. 2075/076

 • image

  स्नातक तह दोस्रो वर्ष २०७६ को परीक्षा फारम भर्ने जरुरी सूचना

 • image

  Exam Schedule of M.Ed. 2nd Semester 2075

 • image

  ३ वर्षे वि एड को शिक्षण अभ्यास सम्बन्धि जरुरी सूचना

 • image

  Exam Form Fill Up Notice of M.Ed. 1st Year 2075

 • image

  कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना

 • image

  एम एड प्रथमको भर्ना सम्बन्धि जरुरी सूचना

 • image

  भर्ना सम्बन्धि जरुरी सूचना

 • image

  स्नातक तह तेस्राे वर्षकाे परीक्षा फारम भर्ने जरुरी सूचना

 • image

  जाडाे विदा गरिएकाे

 • image

  एम एड प्रथम सेमेष्टर २०७५ /०७६ काे भर्ना अावेदन फारम खुल्याे

 • image

  स्नातक तह प्रथम वर्ष २०७५/०७६ काे रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने जरुरी सूचना

 • image

  Exam Form of 4 Year Bachelors 4th Year opened.

 • image

  शाेक विदा गरिएकाे

 • image

  विदा गरिएकाे

 • image

  प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि जरुरी सूचना

 • image

  विदाकाे सूचना

 • image

  Re-Examination Notice for M.Ed. 1st Semester (Found. of Education-511)

 • image

  Exam Form of M.Ed. 2nd Full & Partial 2075

 • image

  शोधलेखन कार्यको लागि अभिमुखीकरण सम्बन्धी सूचना