J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

MBS /MPA प्रथम सेमेष्टरको भर्नाकालागि लिइने प्रवेश परीक्षा २०७८को नयाँ संशोधित तालिका सम्बन्धि जरुरी सुचना । - May 5, 2022

MBS /MPA प्रथम सेमेष्टरको भर्नाकालागि लिइने प्रवेश परीक्षा २०७८को नयाँ संशोधित तालिका सम्बन्धि जरुरी सुचना ।

J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Madhesh Province, Lahan-10, Siraha
Phone: 033-563252, 033-564807
Email: info@jsmmc.edu.np