J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

जे. एस. मुरारका ब. क्याम्पस लहानमा प्रथम क्याम्पस सभा सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न

जे. एस. मुरारका ब. क्याम्पस लहानमा प्रथम क्याम्पस सभा सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न
2022 Aug

J.S. Murarka Multiple Campus Lahan

Madhesh Province, Lahan-10, Siraha
Phone: 033-563252, 033-564807
Email: info@jsmmc.edu.np